História kúpeľov

Prvá písomná zmienka o obci sa našla v Spišskom archíve. Dokument je z roku 1245 pod názvom ,,terra fílií Thuka" – čiže zem syna Thuku.Pod dnešným názvom je obec spomínaná od r. 1274. V roku 1427 patrila obec okresu Putnok – Gemer, kde zaujímala 13 miesto z 27 obcí.V priebehu rokov 1565 až 1711 prežila obec tri ťažké údery. V rokoch 1565 a 1682 bola vypálená Turkami a v roku 1711 po morovej epidémii zostali v dedine len 2 rodiny. Po tomto období ju začali osídľovať novousadlíci od Muráňa a v roku 1785 už mala dedina 408 obyvateľov.
 

OBJAVENIE JÓDOVEJ VODY
 

Kúpele Číž za svoj vznik vďačia náhodnému objavu jódo-brómového prameňa v roku 1862, keď tunajší občan Harnócz Andráš pri kopaní studne na svojom pozemku narazil v hĺbke 8m na slanú vodu. Prví,,pacienti", ktorí vyskúšali jej liečivosť boli miestni občania, ktorí ju začali používať na varenie a dávali ju ako náhradu soli zvieratám. V roku 1865 bol v Budapešti pod vedením Dr. Karola Thana prevedený chemický rozbor vody. Rozbor potvrdil, že prameň slanej vody obsahuje niektoré liečivé prvky, najmä jód a bróm, ktoré sa v minerálnych vodách vyskytujú zriedkavo. Prvý prameň jódovej vody bol pomenovaný menom Themis ( bohyňa zákonného poriadku ). Artur Glos - geológ a banský inžinier z Číža dal kopať ďalšie dve studne. V hĺbke 35m sa našla slaná voda s vyšším obsahom jódu a brómu. Prameň Hygiea, ktorý sa už viac ako 100 rokov využíva na pitnú kúru. Tretí prameň Neptún sa využíval na vaňové kúpele spolu s prameňom Themis.

VYBUDOVANIE KÚPEĽOV

VYBUDOVANIE KÚPEĽOV

V roku 1888 Rimamuránska spoločnosť vykúpila pozemky a začala stavať kúpele. Jednotliví účastníci sa postavili svoje liečebné domy pre pacientov ( Mária, Margita, Kamilla, Horváth, Ilona ), ktoré disponovali spolu s 200 lôžkovou kapacitou. Boli postavené aj dva vojenské penzióny, ktoré slúžili na doliečovanie mimo pľúcnej TBC. Kúpele boli rozdelené na ,,dolné" tzv. čisté a ,,horné" kúpele pre pacientov s otvorenými ranami. Obec Číž sa začala vzmáhať, nakoľko chudobnejší pacienti boli cez leto ubytovaní v súkromných domoch. V kúpeľoch bol čulý kúpeľný život – pacienti mali k dispozícii tenisový kurt, hudbu v parku s výborným primášom, tanečné večery, klavír v budove riaditeľstva, denne čerstvé noviny, člnkovanie a kúpanie v Rimave, poštu, diaľnopis, telefón, klenotníctvo. Kúpeľná sezóna trvala od 1.mája do 30.septembra. Prvým riaditeľom v kúpeľoch bol Glos Artur. Po ňom prevzal riaditeľstvo Dr. Szakall – väčšinový účastinár, vďaka ktorému sa kúpele ešte viac vzmáhali a rovnako došlo i k rozkvetu dediny. V zimných mesiacoch zamestnanci plnili čížsku vodu do tmavých litrových fliaš a v balení po 25 ks bola zasielaná do USA. Veľmi dobré boli i mydlá vyrobené z čížskej vody na liečbu akné a rôznych kožných ochorení. O tom, že čížska liečivá voda patrí medzi ojedinelé svetové unikáty, svedčia aj viaceré medzinárodné certifikáty a uznania. Z nich najznámejší je certifikát z výstavy v Bruseli v roku 1879 a strieborná medaila z roku 1904 zo svetovej výstavy v St. Luis v USA. Za I. Československej republiky ( r.1934 ) Masarykova liga zriadila v Číži ozdravovňu pre deti – liečebný dom Milan. Liečila sa tu i dcéra prezidenta – Alica Masaryková. Po II. svetovej vojne kúpele boli znárodnené a od roku 1956 majú celoročnú prevádzku. V rokoch 1945 – 80 bol postavený nový liečebný dom Rimava s vnútorným rehabilitačným bazénom, fyzioterapiou, vaňovými kúpeľmi, ordináciami a jedálňou.

Od roku 1996 sú kúpele pod správou akciovej spoločnosti a táto prebudovala kúpele takmer nanovo – boli zrekonštruované všetky ubytovacie kapacity, kúpeľný park a v priestore medzi liečebným domom Rimava a Milan bol postavený vodný svet – letné kúpalisko so štyrmi bazénmi a trojdráhovou šmýkačkou.

HISTÓRIA V SKRATKE

Prvá písomná zmienka o obci sa našla v Spišskom archíve. Dokument je z roku 1245 pod názvom „terra fílií Thuka“ – čiže zem syna Thuku. Pod dnešným názvom je obec spomínaná od r.1274. .V rokoch 1565 a 1682 bola vypálená Turkami a v roku 1711 po morovej epidémii zostali v dedine len 2 rodiny. Po tomto období ju začali osídľovať novousadlíci od Muráňa a v roku 1785 už mala dedina 408 obyvateľov. Kúpele Číž za svoj vznik vďačia náhodnému objavu jódo-brómového prameňa v roku 1862, keď čížsky občan Harnócz Andráš pri kopaní studne na svojom pozemku narazil na slanú vodu. Prví „pacienti“ boli miestni občania. Rok 1865 Budapešť – vykonaný s vedením Dr. Karola Thana prevedený chemický rozbor vody. Potvrdilo sa, že prameň slanej vody obsahuje niektoré liečivé prvky, najmä jód a bróm. Prvý prameň jódovej vody dostal meno Themis. Artur Glos – geológ a banský inžinier z Číža dal kopať ďalšie dve studne. V hĺbke 35 m sa našla slaná voda s vyšším obsahom jódu a brómu pre liečebné účely – prameň Hygiea, ktorý sa už viac ako 150 rokov využíva na pitnú kúru. Tretí prameň Neptún sa využíval na vaňové kúpele spolu s prameňom Themis. V r.1888 Rimamuránská spoločnosť začala stavať kúpele. Jednotliví účastníci si postavili svoje liečebné domy pre pacientov (Mária, Margita, Kamilla, Horváth, Ilona) spolu s cca 200 lôžkovou kapacitou. Boli postavené aj dva vojenské penzióny, ktoré slúžili na doliečovanie mimo pľúcnej TBC. Obec Číž sa začala vzmáhať, nakoľko chudobnejší pacienti boli cez leto ubytovaní v súkromných domoch. V zimných mesiacoch zamestnanci plnili čížsku vodu do tmavých litrových fliaš, ktoré boli exportované do USA. Veľmi dobré boli i mydlá vyrobené s čížskou vodou na liečbu akné a rôznych kožných ochorení. O tom, že čížska liečivá voda patrí medzi ojedinelé svetové unikáty svedčia aj viaceré medzinárodné certifikáty a uznania. Z nich najvzácnejší je certifikát z výstavy v Bruseli v roku 1879 a strieborná medaila z roku 1904 zo svetovej výstavy v St. Luis v USA.

Za I. Čs. republiky ( r.1934) Masarykova liga zriadila v Číži ozdravovňu pre deti – liečebný dom Milan. Liečila sa tu i dcéra prezidenta – Alica Masaryková. Liečebný dom Milan slúži aj v súčasnosti pre deti od 3 do 18 rokov. Liečia sa tu: Morbus Perthes, chronická osteomyelitída s dobrými výsledkami. Od roku 1956 majú kúpele celoročnú prevádzku.V rokoch 1975-80 bol postavený nový liečebný dom Rimava s vnútorným rehabilitačným bazénom, fyzioterapiou, vaňovými kúpeľmi, ordináciami a jedálňou. Od roku 1996 sú kúpele pod správou akciovej spoločnosti. Kúpele prešli kompletnou rekonštrukciou, ktorá sa týkala všetkých ubytovacích kapacít a kúpeľného parku. Vpriestore medzi hotelom Rimava a liečebným domom Milan bol postavený vodný svet – vonkajší bazénový komplex.

HISTÓRIA V SKRATKE

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Poštová adresa

Prírodné jódové kúpele Číž a.s.

980 43 Číž

48°18'42.0"N 20°16'47.0"E

Recepcia

047 5510 900

0903 801 285

info@kupeleciz.sk

Prijímacia kancelária

047 5510 910

0903 297 616

prijem@kupeleciz.sk