Ambulantná kúpeľná liečba

1. Kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu?
Poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivosti určí lekár na základe Vašich zdravotných záznamov. Podľa indikácie určí lekár, či patríte medzi pacientov skupiny A, kedy poisťovňa za Vás hradí všetky náležitosti (strava, ubytovanie, procedúry) alebo patríte do skupiny B, kedy Vám poisťovňa prepláca len liečebné procedúry.
Kúpeľnej liečbe musí predchádzať zdravotná starostlivosť a to buď nemocničná alebo ambulantná. Pacient má nárok na kúpeľnú starostlivosť jeden alebo dvakrát do roka v závislosti od indikácii.

2. Ako vybavíte návrh na kúpeľnú liečbu ?
  • S požiadavkou na kúpeľnú liečbu sa obrátite na svojho všeobecného lekára, pokiaľ ste poistený v slovenskej zdravotnej poisťovni. 
  • Všeobecný lekár Vás odporučí k lekárovi špecialistovi na základe zistených indikácií.
  • Na základe správy od lekára špecialistu, všeobecný lekár vypíše návrh na kúpeľnú liečbu.
  • Pacient má možnosť vybrať si sám kúpele, ktoré mu podľa zdravotného stavu môže odporučiť lekár.
3. Čo ďalej s návrhom na kúpeľnú liečbu ?
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý Vám vypíše všeobecný lekár je potrebné doručiť v čo najkratšom čase (najneskôr však 6 týždňov pre uplynutím doby indikácie) na pobočku zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený. V prípade, že kúpeľný návrh obsahuje všetky náležitosti a je podpísaný lekárom, poisťovňa tento návrh schváli.
Po schválení Vám zdravotná poisťovňa listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby. Následne je potrebné po výbere kúpeľov rezervovať termín kúpeľnej liečby, ktorá trvá od 21-28 dní. Pacient, ktorý nastúpi na kúpeľnú liečbu či už je to skupina A alebo B NESMIE počas trvania kúpeľnej liečby svojvoľne opustiť kúpele.

Pri ambulantnej kúpeľnej liečbe Vaša zdravotná poisťovňa za Vás hradí liečebné procedúry a ubytovanie si zabezpečujete individuálne v našich kúpeľných zariadeniach.

Viac informácií a rezervácie na t.č. 047/55 10 910, prijem@kupeleciz.sk, počas pracovných dní od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Indikácie, ktoré v prírodných kúpeľoch Číž liečime

Liečba pohybového aparátu

Liečba pohybového aparátu

Vzácny Čížsky prameň bohatý na jód, bróm a soli pomáha pri problémoch pohybového ústrojenstva.

Liečba porúch funkcie štítnej žľazy

Liečba porúch funkcie štítnej žľazy

Zázračné účinky jódovej minerálnej vody vyhľadávajú pacienti s ochoreniami štítnej žľazy.

Liečba nervových ochorení

Liečba nervových ochorení

Efektívne liečebné metódy majú priaznivý vplyv pri neurologických ochoreniach dospelých aj detí.

Liečba chorôb z povolania

Liečba chorôb z povolania

Kúpele Číž liečia choroby vzniknuté v priamej súvislosti s výkonom práce, či vplyvom pracovného prostredia.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Poštová adresa

Prírodné jódové kúpele Číž a.s.

980 43 Číž

48°18'42.0"N 20°16'47.0"E

Recepcia

047 5510 900

0903 801 285

info@kupeleciz.sk

Prijímacia kancelária

047 5510 910

0903 297 616

prijem@kupeleciz.sk